IJswegen Centrale Oostergoo

“IJswegencentrale Oostergoo” is de IJswegencentrale van de gemeenten Noardeast-Fryslân & Dantumadeel.

De IJswegencentrale heeft naast een algemeen bestuur en een technische commissie, een team van vrijwilligers dat haar bijstaat in haar taken. Taak van de IJswegencentrale is het verzorgen van de ijswegen in de bovengenoemde gemeenten. Naast veiligheid op en om het ijs en de uitvoering hiervan, worden ook de belangen van de ijssport in algemene zin nagestreefd .

Als het gaat vriezen, komt het bestuur van de IJswegencentrale Oostergoo bijeen om de nodige zaken te regelen. Zij vraagt toestemming aan de KNSB, vraagt vergunningen aan en maakt afspraken met gemeenten, politie, brandweer, EHBO en waterschappen. Het verkeer moet goed geregeld worden en er moeten parkeervoorzieningen komen. En natuurlijk zullen de toertochten aangekondigd worden in de media!

Het toertochttraject wordt vervolgens uitgezet met bewegwijzering, wakmarkering en aanduiding van gevaarlijke oversteekplaatsen. Waar nodig worden kluunvoorzieningen aangelegd. En uiteraard kunnen EHBO- en stempelposten en koek en zopie stands niet ontbreken. Vlak voor de toertocht wordt het traject gecontroleerd, het ijs geveegd en sneeuwvrij gemaakt.