Contact

Stichting IJswegencentrale Oostergoo
Ds. J.W.B. Cohenstraat 11
kvk: 41001957
tel: 31653423745
financieel@ijwcoostergo.nl